ทัวร์คิวชู หนึ่งในสี่เกาะใหญ่ของญี่ปุ่น

ทัวร์คิวชู

ทัวร์คิวชู หนึ่งในสี่เกาะใหญ่ของญี่ปุ่น

ทัวร์คิวชู

Hehatour ขอพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ 1ใน4 ของเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพาไป ทัวร์คิวชู กันค่ะคิวชูหรือเกาะคิวชู (Kyushu) เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศญี่ปุ่น คิวชูตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะญี่ปุ่น เกาะคิวชูมีเนื้อที่ประมาณ 35,640 ตารางกิโลเมตร บนเกาะคิวชูมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ 14ล้านคน (ในปี2003) คำว่าคิวชูมีความหมายว่า “เก้าแคว้น”

ทัวร์คิวชู

ชื่อของเกาะคิวชูที่แปลว่า9แคว้น หรือ9จังหวัด ซึ่งเดิมก็คือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคไซไกโด ได้แก่ ชิกุเซน ชิกุโงะ ฮิเซน ฮิโงะ บุเซนบุงโงะ ฮีวงะ โอะซุมิและซะสึมะ ในปัจจุบันคิวชูเป็นภูมิภาคทางการปกครองที่ประกอบด้วยจังหวัด 8จังหวัดรวมทั้งเกาะโอกินาวะได้แก่

  1. จังหวัดฟุกุโอกะ
  2. จังหวัดคาโงชิมะ
  3. จังหวัดคุมะโมโตะ
  4. จังหวัดมิยาซากิ
  5. จังหวัดนางาซากิ
  6. จังหวัดโออิตะ
  7. จังหวัดโอกินาวะ
  8. จังหวัดซากะ

โดยเฉพาะจังหวัดฟุกุโอกะจะมีประชากรมากที่สุดในคิวชู และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะ มีศูนย์ธุรกิจและสนามบินระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางสำหรับอุตสาหกรรมหนักด้วย

ทัวร์คิวชู

ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของคิวชูแล้วผลิตภัณฑ์เป็นเกษตรเป็นหลักได้แก่ ข้าว ใบชา ยาสูบ มัน และผ้าไหม และในงานอุตสาหกรรมหนักได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะสร้างในทางตอนเหนือรองเมืองนางาซากิ โออิโตะเป็นต้นฯ

Cr. ข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู ทัวร์ญี่ปุ่น

http://www.wonderfulpackage.com/p/Kyushu/ทัวร์คิวชู-เที่ยวคิวชู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *