ทัวร์นาโกย่า เยือนจังหวัดไอชิอันสำคัญของญี่ปุ่น

ทัวร์นาโกย่า

ทัวร์นาโกย่า เยือนจังหวัดไอชิอันสำคัญของญี่ปุ่น

ทัวร์นาโกย่า

เมืองนาโกย่า (Nagoya-shi) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของญี่ปุ่นอยู่ทางริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ในภูมิภาคจุบุในตอนกลางของเกาะฮอนชู เมืองนาโกย่ามีจังหวัดที่มีความสำคัญมากเมืองหนึ่งอย่างจังหวัดไอชิ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากในประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน เมืองนาโกย่าได้รับการก่อตั้งในปีพ.ศ. 2432 และมีการเปลี่ยนมาเป็นมหานครตามเทศบัญญัติในปีพ.ศ.2499

เริ่มแรกที่จังหวัดไอชินั้นรอบๆบริเวณจะถูกแบ่งออกเป็น 3 จังหวัดได้แก่ 1.โอวาริ 2.มิคาวะ 3.โฮะ ต่อมาสมัยไทกะ จังหวัดมิคาวะและโฮะได้ถูกรวมเข้าด้วยกันจนมาในปีพ.ศ. 2414 ภายหลังที่มีการเลิกล้อมระบบศักดินาพื้นที่ของจังหวัดโอวาริไม่รวมส่วนที่อยู่ในคาบสมุทรจิตะได้ก่อตั้งเป็นจังหวัดนาโกย่า ส่วนจังหวัดมิคาวะก็ได้ถูกรวมเข้ากับคาบสมุทรจิตะจนกลายเป็นจังหวัดนุกะตะ

ทัวร์นาโกย่า

แต่ในเวลาต่อมาจังหวัดนาโกย่าได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดไอชิในช่วงเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2415 และยังได้รวมเอาจังหวัดมิคาวะเข้ามาด้วยในปีเดียวกัน จังหวัดไอชิอยู่ใกล้เกาะฮอนชูหันหน้าสู้อ่าวอิเสะและอ่าวมิคาวะ ทางทิศตะวันออกติดกับนาโกย่า และจังหวัดมิเอะอยู่ทางตะวันตก พื้นที่ทางตะวันตกจะเป็นเขตเมืองนาโกย่าซึ่งเป้นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของญี่ปุ่น

 

Cr. ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ทัวร์นาโกย่า ทัวร์ญี่ปุ่น

http://www.wonderfulpackage.com/p/Nagoya/ทัวร์นาโกย่า-เที่ยวนาโกย่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *