ทัวร์ฮอกไกโด อาบาชิริมหัศจรรย์ของเมืองญี่ปุ่น

ทัวร์ฮอกไกโด อาบาชิริ

ทัวร์ฮอกไกโด

อาบาชิริ (Abashiri) หรือ อะบาชิริ อยู่ในกึ่งจังหวัดโอค๊อต ในฮอกไกโด จัดว่าเป็นเมืองที่มีทรัพยากรน้อยนิด และมีความแห้งแล้งมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แต่ใช่ว่าเมืองอาบาชิริจะไม่มีชื่อเสียงซะทีเดียว โดยสิ่งที่น่าจะยังเป็นชื่อเสียงให้กับเมืองแห่งนี้ได้นั่นคือ เรือนจำอาบาชิริที่ใช้คุมขังนักโทษการเมืองในยุคเมจิ ซึ่งกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์จนถึงในปัจจุบัน แต่ก็ได้มีการสร้างเรือนจำแห่งใหม่ขึ้นในเมืองเพื่อใช้คุมขังนักโทษแทน เมืองอาบาชิริยังเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญและเป็นสถานีปลายทางของขบวนรถไฟอีกด้วย

ทัวร์ฮอกไกโด

ปีพ.ส. 2551 อาบาชิริมีประชากรเพียง 40,330 คนซึ่งคิดเป็นความหนาแน่นของประชากร 85.6 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 470.94 ตารางกิโลเมตร อาบาชิริตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของฮอกไกโด ห่างจากเมืองคิทามิไปทางตะวันออก 50 กิโลเมตร พื้นที่อาบาชิริเต็มไปด้วยเขาจำนวนมาก แต่ไม่มีภูเขาสูง เมืองพี่เมืองน้องของอาบาชิริคือ Port Alberni ตั้งอยู่ในรัฐแคนาดา ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียนจำนวนมากเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกันไปมาระหว่างสองเมืองนี้ อาบาชิริมีท่าอากาศยานที่ใกล้สุดคือ ท่าอากาศยานเมมังเบทสึ ตั้งอยู่ที่เมืองโอโซระ


 

 

ประวัติศาสตร์อาบาชิริ – ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด

เดือนมีนาคมพ.ศ. 2415 หมู่บ้านอาบาชิริ ตั้งชื่อตาม Kitami Province

พ.ศ. 2418 ตัวคันจิถูกนำมาใช้ยังหมู่บ้านเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2445 หมู่บ้านอาบาชิริ เมืองคทามิ หมู่บ้านอิซานิ และหมู่บ้านนิคุริบาเกะ ถูกรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นเมืองอาบาชิริ

พ.ศ. 2458 เมืองอาบาชิริก็ได้รวมเอาหมู่บ้านโนโตะและหมู่บ้านโมโคโตะเข้าด้วย

เที่ยวฮอกไกโด

พ.ศ. 2464 หมู่บ้านเมมังเบทสึได้แยกตัวออกจากเมืองอาบาชิริ (ต่อมาคือเมืองเมมังเบทสึ ที่รวมเข้ากับเมืองโอโซระในปีพ.ศ. 2549)

พ.ศ. 2474 มีการกำหนดขอบเขตของเมืองอาบาชิริ และหมู่บ้านเมมังเบทสึขึ้นมาใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2490 หมู่บ้านฮิงาชิโมโคโตะ (ถูกรวมเข้ากับเมืองโอโซระในปี พ.ศ. 2549) ได้แยกตัวออกทั้งหมด พื้นที่ของเมืองโอโซระในปัจจุบันจึงยังมีบางส่วนมีเป็นของอาบาชิริอยู่ด้วย ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *