ทัวร์โอซาก้า รวมแหล่งท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

ทัวร์

ทัวร์โอซาก้า ตะลุยแหล่งท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี … นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย … นำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่า คันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว … เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือก “ชมและเช่า” เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ … หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมายในโอซาก้า อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม “ขนมอร่อย” สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ย่านโอไดบะ นำท่านสู่ “แพล็ตเล็ตทาวน์” (Palatte Town) แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ำยุคและทันสมัย…นำท่านตื่นตากับสีสันของแสงไฟที่ประดับประดาบน“ชิงช้าสวรรค์” (Ferris Wheel)ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น…
ท่านสามารถลองสัมผัสด้วยการ“นั่งกินลมชมวิว” ของอ่าวโตเกียวที่มี“สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge)พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง … สำหรับท่านที่ชื่นชอบ“รถยนต์”ท่านจะได้พบกับรถยนต์ล้ำสมัยมากมายทั้งรุ่นส่งออกและรุ่นที่ผลิตเพื่อขายในประเทศรวมทั้งรุ่นใหม่ล่าสุดที่เคยจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์2003ได้ที่ “เมก้าเวบ” (Mega Web)สวนสนุกรถยนต์…. ท่านสามารถ“ทดลองขับ” รถยนต์ที่ถูกใจได้ตามอัธยาศัย…. หรือเลือกที่จะตื่นเต้นเร้าใจที่“เซก้าเวิล์ด”(Sega World)สนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัยถูกใจนานาชนิดให้ท่านได้เลือกเล่นอย่างจุใจ…. หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งอีกครั้งก่อนกลับบ้านได้ที่“Venus Ford”ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอีกแห่งของญี่ปุ่น (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชมและเครื่องเล่นต่างๆ) ทัวร์ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

นำท่านชม “วัดนาริตะ ซัน” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และยังมี ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือซื้อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ (อิสระรับประทานอาหารกลางวัน) อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ากันต่อตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ทำการเช็คอินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ…..ไว้ครั้งหน้าแวะมา เที่ยวโอซาก้า กันอีกครั้งนึงนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *