เที่ยวญี่ปุ่น ชมพระใหญ่ไดบุตสึเมืองคามาคุระ

พระใหญ่ไดบุตสึ

เที่ยวญี่ปุ่นชมพระใหญ่ไดบุตสึเมืองคามาคุระ

ทัวร์ญี่ปุ่น

พระใหญ่ไดบุตสึแห่งเมืองคามาคุระ หรือชื่อจริงๆว่า “พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurai)” ตั้งอยู่ภายในวันโคโตกุอิน (Kotoku-in) โดยองค์พระใหญ่ที่เห็นในปัจุบันนี้หล่อขึ้นจากสำริด เสร็จในปี 1795 มีความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร แค่เฉพาะตัวองค์พระเองนั้นสูงถึง 11 เมตรเข้าไปแล้ว มีน้ำหนักราว 122 ตัน ถ้ามองอยู๋ในระยะไกลๆจะเห็นว่าองค์พระนั้นจะมีสัดส่วนไม่เท่ากัน หากจะดูองค์พระให้สมส่วนนั้นต้องเข้าไปใกล้ๆองค์พระประมาณ 4-5 เมตรถึงจะเห็นได้สมส่วนค่ะ

  • องค์พระใหญ่เป็นสีเขียว?

องค์พระใหญ่ที่มองเห็นเป็นสีเขียวนั้น จริงๆแล้วเกิดจากการที่สำริดทำปฏิกิริยากับสภาพอากาศไม่ว่าจะฝนหรือแดด รวมถึงหิมะมายาวนานจนกลายเป็นสีเขียว องค์พระนี้มีรอยเชื่อมต่อต่อกันซ้อนขึ้นไปทั้งหมด 8 ชั้นเลยทีเดียวค่ะ


 

  • พระใหญ่ไดบุตสึ ไม่ใช่พระที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น?

พระใหญ่องค์นี้จริงแล้วไม่ใช่พระใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ยังมีองค์ที่ใหญ่กว่านี้อีกนั่นคือพระใหญ่แห่งเมืองนารา (Nara Daibutsu) อยู่ที่วัดโทไดจิ (Todaiji) ซึ่งมีความสูงรวมฐานแล้วอยู่ที่ 14.73 เมตร สร้างจากสำริดเหมือนกัน ถึงจะมีรูปร่างสวยงามมากกว่าพระใหญ่ไดบุตสึ แต่กลับไม่เป็นที่โด่งดังมีชื่อเสียงเท่า ที่เกิดจากความศรัทธาของชาวพุทธทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น มีส่วนร่วมในการบริจาคบูรณะพระองค์นี้ขึ้นมาใหม่รวมทั้งพระองค์นี้ก็สร้างชื่อเรื่องราวปาฏิหาริย์ให้ผู้คนกล่าวขานกันมาเนิ่นนานด้วย

พระใหญ่ไดบุตสึ

เดิมองค์พระใหญ่นั้นทำมาจากไม้ มีความสูงถึง 24 เมตรตั้งไว้ในวิหาร แต่เมื่อเกิดพายุใต้ฝุ่นพัดมาเมืองคามาคุระจึงทำให้วิหารกับพระองค์ใหญ่ได้รับความเสียหายอย่างมากเกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้


 

  • Inada Notsubone สตรีที่เคยรับใช้โชกุน

Inada Notsubone สตรีที่เคยรับใช้โชกุนโยริโมโตะ มินาโมโตะ กับหลวงพ่อโจโคะ (Joko) จึงต้องออกเดินทางบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชน เพื่อสร้างองค์พระใหญ่อีกครั้ง ซึ่งการสร้างองค์พระขึ้นมาใหม่นั้นจะใช้วัดสดุที่คงทดอย่างทองสำริด โดยมีช่างฝีมือสองคนคือ ทันจิ ฮิซาโมโตะ และโกโรอิมง โอโนะ สร้างเสร็จในปี 1795 ประดิษฐานในวัดโคโตกุอิน (Kotoku-in Temple)

ต่อมาเกิดพายุบ้าง แผ่นดินไหวบ้าง ทำให้วิหารที่สร้างครอบองค์พระใหญ่อยู๋นั้นพังเสียหายไปหมด ไม่ว่าจะสร้างขึ้นใหม่กี่ครั้งก็ยังคงพังทุกครั้งไป จนกระทั่งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2041 เกิดคลื่นสึนามิ (Tsunami) พัดถล่มชายฝั่งเมืองคามาคุระ ทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนและวิหารทั้งหมด เหลือเพียงแต่องค์พระใหญ่เท่านั้นที่ยังคงตั้งอยู่ไม่เคลื่อนไหวหรือเสียหายอะไรเลย

ท่ามกลางธรรมชาติโดยที่มีภูเขาเป็นฉากหลัง พระใหญ่ช่วยปกป้องคุ้มครองชาวคามาคุระเรื่อยมา (ในสมัยก่อนเคยมีกองทัพของมองโกลเข้ามารุกราน แต่ก็ต้องถอยทัพกลับไปเพราะว่าเกิดภัยธรรมชาติขึ้นถึงสองครั้ง) จึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสจากคนญี่ปุ่นมากมายด้วยสัจธรรมคำสอนที่ว่า “ความดีเท่านั้นที่คงทน”

ทัวร์ญี่ปุ่น


ภายในบริเวณวัดนอกจากองค์พระใหญ่ที่สามารถเข้าไปชมภายในตังองค์พระได้แล้ว ทางด้านซ้ายมือจะมีต้นสนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกเนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีเยือนวัดโดโตกุอินเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2474 เราใช้เวลานชมในวัดแห่งนี้ไม่นานก็ทั่วแล้ว ออกมาทางกน้าวัดมีร้านขายของที่ระลึก มีรูปจำลององค์พระใหญ่ให้บูชาหลากหลายขนาด นอกนั้นก็มีพวกไม้ประคบ รองเท้าญี่ปุ่น รวมถึงดาบซามูไรอีกด้วย

เที่ยวญี่ปุ่น


 

  • การเดินทางไปวัด Kotoku-in

จากสถานีรถไฟคามาคุระมีวิธีการเดินทางไปวัดพระใหญ่ได้ 2 วิธีคือ

1. นั่งรถไฟสาย Enoden Line ไปลงที่สถานีฮาเสะ แล้วเดินขึ้นไปทางเหนือประมาณ 10 นาทีหรือจะแวะที่วัดฮาเสะดาระก่อนไปวัดพระใหญ่ก็ได้ ค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ 190 เยน

2. นั่งรถเมล์ Keikyu Bus จากป้ายหมายเลข 6 หรือ Enoden Bus จากป้ายหมายเลข 2 ปลายทางที่ป้ายไดบุตสึมาเอะ (Daibutsumae Bus Stop) ค่าโดยสาร 170 เยนจากนั้นค่อยเดินลงมาชมวัดฮาเสะดาระก่อนจะไปขึ้นรถไฟ Enoden Line ที่สถานีฮาเสะ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

  • ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 200 เยน เด็ก 150 เยน

ค่าเข้าชมในองค์พระ คนละ 20 เยน

เวลาเปิดให้เข้าชม เปิดทุกวัน

เดือนเมษายน – กันยายน 07.00-18.00น.

เดือนตุลาคม-มีนาคม 07.00-17.30น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *