เที่ยวฮอกไกโด ฟาร์มหมีกับ Hehatour

ทัวร์ฮอกไกโด

เที่ยวฮอกไกโด ฟาร์มหมีกับ Hehatour

ทัวร์ญี่ปุ่น

เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เพื่อขึ้น ภูเขาไฟอุทสึ ที่ระเบิดมาแล้วถึง 4 ครั้งในรอบ 100 ปี ครั้งล่าสุดได้ระเบิดขึ้นในปี ค.ศ. 2000 นำท่านเดินทางโดย “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ยอดภูเขาไฟอุมสึ นำชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟใหม่โชวะ หรือ โชวะ ซินซัน ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944-1945

ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ รัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก นำท่านชม ภูเขาไฟอุสุ ทัวร์ญี่ปุ่นที่ระเบิดมาแล้วถึง 4 ครั้งในรอบ 100 ปี ครั้งล่าสุดได้ระเบิดขึ้นในปี ค.ศ. 2000 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชมความน่ารักของหมีสายพันธุ์สีน้ำตาลใน ฟาร์มหมีสีน้ำตาล สถานที่อนุรักษ์หมีสีน้ำตาลพันธุ์ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันจะพบแต่บนเกาะฮอกไกโด

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าวซึ่งในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็น จุดที่โรแมนติก ที่สุดที่เมืองโอตารุ ยังขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งโรงงานเครื่องแก้ว ที่มีชื่อเสียงที่สุด เที่ยว พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ชมการสาธิตการผลิตเครื่องแก้ว และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อเครื่องแก้วสไตล์ญี่ปุ่นสวยๆ ได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ทุกสายการบินที่ Wonderfulpacakge.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *